aktywne / możliwość rejestracji     nieaktywne / bez możliwości rejestracji     archiwalne

Najczęstsze błędy medyczne

Najczęstsze błędy medyczne

dochodzenie roszczeń z nadwykonań w kontekście projektu likwidacji NFZ

Organizator MCB – Forum Menadżerów Służby Zdrowia

Udział w wydarzeniu gwarantuje: wiedzę, która ułatwi codzienną pracę, umiejętności marketingowe pozwalające na zostanie liderem rynku, wymianę doświadczeń z ekspertami, kontakty biznesowe zapewniające rozwój na każdej płaszczyźnie.

 aktywne / możliwość rejestracji     nieaktywne / bez możliwości rejestracji     archiwalneNowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Szkolenie kierowane jest przedewszystkim do pracowników działów zamówień publicznych, a także innych osób współpracujących przy przygotowaniu i rozpatrywaniu postępowań przetargowych.

Kontrola świadczeniodawców przez NFZ

Szkolenie kierowane jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym wystawiają recepty na leki refundowane.
Kontrola świadczeniodawców przez NFZ