aktywne / możliwość rejestracji     nieaktywne / bez możliwości rejestracji     archiwalne

Dental Business Trends Łódź 2017

Dental Business Trends Łódź 2017

Marketing i Praktyka Zarządzania

W trakcie trwania konferencji zostaną omówione tematy bezpośrednio związane z biznesową stroną prowadzenia każdego podmiotu dentystycznego.

 aktywne / możliwość rejestracji     nieaktywne / bez możliwości rejestracji     archiwalneNowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Szkolenie kierowane jest przedewszystkim do pracowników działów zamówień publicznych, a także innych osób współpracujących przy przygotowaniu i rozpatrywaniu postępowań przetargowych.

Kontrola świadczeniodawców przez NFZ

Szkolenie kierowane jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym wystawiają recepty na leki refundowane.
Kontrola świadczeniodawców przez NFZ