Zgłoś zapotrzebowanie

Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem, prosimy o wypełnienie formularza.

  Opis szkolenia

Adresaci szkolenia

Osoby zarządzające publicznymi i prywatnymi szpitalami

Cel szkolenia

Celem kolejnego śniadania medyczno – prawniczego MEDlaw będzie omówienie Systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - organizacja i zasady włączania do systemu w świetle projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 29 września 2016 r.

W gronie specjalistów Kancelarii oraz osób zarządzających publicznymi i prywatnymi szpitalami omówimy treść nowelizacji oraz jej wpływ na działalność szpitali.

Plan szkolenia

  1. Założenia ustawy – organizacja sieci szpitali i warunki włączenia się sieci
  2. Ocena zgodności projektowanej regulacji z Policy paper i wytycznymi Komisji Europejskiej
  3. Analiza przewidywanych skutków wdrożenia projektu dla świadczeniodawców i pacjentów

  Prelegenci

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca prawny | Partner
Zgłoś zapotrzebowanie

Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem, prosimy o wypełnienie formularza.