Zgłoś zapotrzebowanie

Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem, prosimy o wypełnienie formularza.

  Opis szkolenia

Adresaci szkolenia

 • Osoby zarządzające placówkami medycznymi ze szczególnym uwzględnieniem przychodni POZ
 • Pracownicy odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych i prowadzenie dokumentacji medycznej
 • Personel medyczny udzielający świadczeń opieki zdrowotnej

Cel szkolenia

Panel 1 RODO czyli jak zadbać o bezpieczeństwo danych osobowych w placówkach ochrony zdrowia od maja 2018 r. i czy należy bać się kar finansowych
 • Jakie obowiązki spoczywają na podmiocie leczniczym w zakresie przetwarzania danych osobowych od maja 2018? – dokumenty, procedury, szkolenia pracowników
 • RODO – najczęstsze naruszenia przetwarzania danych osobowych w podmiotach leczniczych – case study
Panel 2 Cele i organizacja POZ w świetle nowej ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej oraz koordynacja opieki zdrowotnej nad pacjentem
 • Założenia programowe polityki zdrowotnej i znaczenie podstawowej opieki zdrowotnej w systemie ochrony zdrowia
 • Organizacja świadczeń POZ oraz opieki koordynowanej
 • Jak dostosować placówkę POZ do wymogów nowej ustawy aby nie „utracić” deklaracji?
Panel 3 Odszkodowanie za naruszenie praw pacjenta – case study
 • Jakie jest znaczenie praw pacjenta z punktu widzenia odpowiedzialności placówki medycznej oraz czy placówka może być pociągnięta do odpowiedzialności finansowej także wtedy, gdy biegły nie stwierdzi błędu medycznego?
 • Omówienie na wybranych przykładach przypadków naruszenia praw pacjenta
 • Jak bronić się przed roszczeniami z tytułu naruszenia praw pacjentów?

Plan szkolenia

08:30 – 09:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09:00 – 11:00 PANEL 1
11:00 – 11:30 Przerwa kawowa
/ rejestracja na PANEL 2 /
11:30 – 13:00 PANEL 2
13:00 – 13:30 Przerwa kawowa
/ rejestracja na PANEL 3 /
13:30 – 15:00 PANEL 3
15:00 – 15:30 Panel dyskusyjny / zakończenie spotkania

 

 • Zaplanowane zostały 3 panele, z których uczestniczy mogą wybrać dowolone.
 • Koszt uczestnictwa w spotkaniu to 200 zł netto (+VAT) za każdy wybrany przez Państwa Panel.
 • W przypadku zapisu na wszystkie Panele, koszt łączny wynosi 500 zł neto (+ VAT).
 • Udział dla klientów Kancelarii jest bezpłatny – dotyczy udziału jednej osoby na każdym z Paneli.

  Prelegenci

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca prawny | Partner

Marta Bogusiak

Radca Prawny
Zgłoś zapotrzebowanie

Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem, prosimy o wypełnienie formularza.