Zgłoś zapotrzebowanie

Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem, prosimy o wypełnienie formularza.

  Opis szkolenia

Adresaci szkolenia

Przedstawiciele publicznych podmiotów medycznych na co dzień zajmujący się prowadzeniem spraw związanych z realizacją zamówień publicznych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat nowych regulacji, które budzą jeszcze wiele wątpliwości wśród praktyków stosujących ustawę Prawo zamówień publicznych opierając się na konkretnych przykładach i orzecznictwie jak również omówienie innych praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych.

Plan szkolenia

I. Nowelizacje ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 1. omówienie zmian, które weszły w życie 16 kwietnia 2014 roku
 2. regulamin udzielania zamówień u Zamawiającego, czyli próba odpowiedzi na pytanie czy warto wdrożyć w jednostce taki akt w obliczu podwyższenia progu od którego istnieje obowiązek stosowania ustawy
 3. podwykonawstwo w robotach budowlanych – praktyczne omówienie zmian ze wskazaniem konkretnych rozwiązań i propozycji zapisów umowy
 4. omówienie najważniejszych zmian, które weszły w życie 20 lutego 2014 roku
 5. omówienie zmian przyjętych przez Sejm 25 lipca 2014 roku.

II. Sumowanie wartości zamówień, czyli omówienie kryteriów, jakimi powinien kierować się Zamawiający przy określaniu czy mamy do czynienia z jednym czy dwoma zamówieniami – omówienie na konkretnych przykładach.

 1. szacowanie wartości zamówienia i udzielenie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w obliczu nowego finasowania
 2. zakupy nieplanowanego sprzętu, materiałów czy leków, czyli jak zabezpieczyć się przed ewentualną kontrolą
 3. grupy asortymentowe w zamówieniach publicznych, czyli na co Zamawiający winien uważać by nie naruszyć ustawy PZP
 4. podział zamówienia na części w robotach budowlanych czyli w jaki sposób powinien zachować się Zamawiający w sytuacji planowania robót tego samego rodzaju na kilku obiektach budowlanych

III. Dialog techniczny – praktyczne omówienie wykorzystania nowej instytucji w zamówieniach publicznych

IV. Zatrzymanie wadium, czyli próba odpowiedzi na pytanie czy po wejściu w życie zmian przyjętych przez Sejm nie będzie różnic interpretacyjnych.

V. Zmiana umów w trybie art. 144 PZP

 1. zmiany istotne i nieistotne
 2. jak przygotować SIWZ aby moc w przyszłości dokonać zmian w umowie
 3. wskazanie przykładowych zapisów umożliwiających zmianę zawartych umów
 4. zmiana umowy jest korzystana dla Zamawiającego – czy zawsze taka okoliczność umożliwia zmianę zawartej już umowy z Wykonawcą
 5. procedura zmiany umów.

VI. Dyskusja

  Prelegenci

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca prawny | Partner

Agata Baranowska

Radca prawny
Zgłoś zapotrzebowanie

Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem, prosimy o wypełnienie formularza.