aktywne / możliwość rejestracji     nieaktywne / bez możliwości rejestracji     archiwalne

Czy podmiot leczniczy powinien być spółką?

Czy podmiot leczniczy powinien być spółką?

Śniadania medyczno-prawnicze MEDlaw to spotkania w gronie osób zarządzających podmiotami medycznymi, na których poruszamy aktualne oraz istotne dla branży medycznej zagadnienia prawne. To także dobry początek dnia ze świetną kawą, smacznym śniadaniem i inspirującą wymianą doświadczeń.

 

Temat najbliższego spotkania: Czy podmiot leczniczy powinien być spółką? Czyli o ryzykach prowadzenia podmiotu medycznego.


Czy podmiot leczniczy powinien być spółką?

Śniadania medyczno-prawnicze MEDlaw to spotkania w gronie osób zarządzających podmiotami medycznymi, na których poruszamy aktualne oraz istotne dla branży medycznej zagadnienia prawne. To także dobry początek dnia ze świetną kawą, smacznym śniadaniem i inspirującą wymianą doświadczeń.

 

Temat najbliższego spotkania: Czy podmiot leczniczy powinien być spółką? Czyli o ryzykach prowadzenia podmiotu medycznego.

Czy podmiot leczniczy powinien być spółką?


Nadwykonania

dochodzenie zapłaty za świadczenia wykonane ponad limit określone w umowie z NFZ

Szkolenie kierowane jest do podmiotów leczniczych - zarówno publicznych jak i prywatnych - które chcą odzyskać od Narodowego Funduszu Zdrowia zapłatę za świadczenia pondlimitowe, wykonane w warunkach ustawowego przymusu ratowania zdrowia i życia pacjenta w stanie nagłym.
Nadwykonania

 aktywne / możliwość rejestracji     nieaktywne / bez możliwości rejestracji     archiwalne

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Szkolenie kierowane jest przedewszystkim do pracowników działów zamówień publicznych, a także innych osób współpracujących przy przygotowaniu i rozpatrywaniu postępowań przetargowych.

Kontrola świadczeniodawców przez NFZ

Szkolenie kierowane jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym wystawiają recepty na leki refundowane.
Kontrola świadczeniodawców przez NFZ